Jean_Bai_Tokyo.jpg

Monochrome

Black and white + monochrome photos